Zarząd

Prezes Zarządu
mgr inż. Damian Pamuła
tel. +48 32 623 10 19 wew. 30

Prokurent
mgr inż. Wiesław Pamuła
tel. +48 32 623 10 19 wew. 27

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Jacek Dereszowski
tel. +48 32 623 10 19 wew. 27

Członek Zarządu
mgr inż. Ewa Dereszowska

Członek Zarządu
mgr inż. Maciej Pamuła

Dział robót górniczych

Kierownik Działu Robót Górniczych
inż. Ryszard Łenyk
tel. +48 32 623 10 19 wew. 31

Dział energo-mechaniczny

Kierownik Działu Energo-Maszynowego
mgr inż. Tadeusz Lizończyk
tel. +48 32 623 10 19 wew. 31

Dział BHP i szkoleń

Główny Specjalista ds. BHP i Szkoleń
inż. Witold Sobczuk
tel. +48 32 623 10 19 wew. 29

Specjalista ds. BHP i Szkoleń
inż. Stanisław Boberek

Dział robót strzałowych

Nadsztygar ds. Strzałowych
inż. Ryszard Pielka

Administracja

Kierownik Biura
mgr Katarzyna Dusza
tel. +48 32 623 10 19 wew. 22

Księgowa
Janina Buko
tel. +48 32 623 10 19 wew. 26

Kierownik Działu Kadr
mgr Agnieszka Waligóra
tel. +48 32 623 10 19 wew. 24