O firmie

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno w zakresie górnictwa węgla kamiennego oraz górnictwa kopalin innych niż węgiel kamienny jak również w branżach budowlanej i drogowej (tunele, przejścia podziemne).

GPRS HYDROKOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 73 zostało założone w 2007 r. Od początku działalności świadczymy usługi zarówno w zakresie górnictwa węgla kamiennego, soli oraz rudy. Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi między innymi TAURON Wydobycie S.A., Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polską Grupą Górniczą S.A., Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz Kopalnią Soli „Wieliczka” S.A. i Kopalnią Soli Bochnia sp. z o.o.

Posiadamy własne samojezdne maszyny górnicze, urządzenia odstawcze oraz inny niezbędny sprzęt do wykonywania usług w kopalniach węgla kamiennego oraz górnictwa kopalin innych niż węgiel kamienny. Maszyny i urządzenia naszej firmy serwisowane są przez własne brygady remontowe oraz serwisy dedykowane.

Zatrudniamy około 200 pracowników.

Posiadamy wykwalifikowaną stałą kadrę zawodową z wieloletnim doświadczeniem na zajmowanych stanowiskach. Posiadamy własny dział BHP i szkolenia który organizuje szkolenia i kursy dla pracowników własnych. Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz kursy w zakresie:

 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakładach górniczych
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP osób kierujących pracownikami w zakładach górniczych
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych zatrudnionych na powierzchni zakładów górniczych
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych zatrudnionych na powierzchni zakładów górniczych
 • Kurs instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego w zakładach górniczych
 • Kurs sanitariuszy (udzielania pomocy przedlekarskiej) w zakładach górniczych
 • Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych w zakładach górniczych
 • Kurs obsługi kołowrotów w zakładach górniczych
 • Kurs górników rabunkarzy w podziemnych zakładach górniczych
 • Kurs górników strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
 • Kurs górników i ślusarzy do obsługi zmechanizowanych obudów ścianowych w podziemnych zakładach górniczych
 • Kurs ślusarzy uprawnionych do remontu urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych
 • Kurs cieśli taśmowego, górniczego w zakładach górniczych
 • Kurs obsługi torkretnicy w zakładach górniczych
 • Kurs obsługi pomp odwadniania oddziałowego w zakładach górniczych
 • Kurs obsługi wciągników i wciągarek obsługiwanych z poziomu roboczego, hakowych (dla zatrudnionych p/z) oraz belek nośnych zestawów transportowych w zakładach górniczych

GPRS HYDROKOP Sp. z o.o.

W celu zapewnienia mobilności dysponujemy własnymi środkami transportu do przewozu załogi, zapewniając dowóz pracowników do dalej położonych oddziałów.

Posiadamy wdrożone certyfikaty: ISO 9001:2015 zarządzania jakością oraz PN-N-45001:2018 zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Firma posiada własną siedzibę z zapleczem parkingowym, magazynowym i warsztatowym w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 73.