Polityka firmy GPRS HYDROKOP Sp. z o.o.

Jesteśmy przedsiębiorstwem założonym w celu świadczenia specjalistycznych górniczych usług dołowych.

Ze względu na zakres działalności naszej firmy pragniemy poprzez wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością BHP udowodnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że nie tylko nasze usługi, ale również cała nasza działalność jest odpowiednio ukierunkowana na aspekty związane z szeroko pojmowana jakością, bezpieczeństwem i higiena pracy. To właśnie troska o jakość naszych usług, obsługę klienta oraz o bezpieczeństwo naszych pracowników, kontrahentów i gości jest bazą do rozwoju i doskonalenia.

Z naszego ogólnego podejścia wynikają przyjęte przez nas cele strategiczne, które stanowią podstawę do określania operacyjnych celów jakości oraz BHP. Cele strategiczne, do których realizacji się zobowiązujemy to:

  • oferowanie usług zgodnych z przepisami prawa, akceptowanych przez KLIENTÓW, spełniających ich potrzeby i oczekiwania,
  • zapobieganie awariom, wypadkom przy pracy, chorobom oraz dążenia do stałej poprawy stanu BHP,
  • realizacja usług przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów, na każdym z etapów oraz w każdym obszarze naszej działalności, mających zastosowanie przepisy BHP i innych wymagań, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani,
  • ciągłe doskonalenie jakości naszych wyrobów i obsługi klienta, minimalizowanie ryzyka zawodowego, odpowiednie nim zarządzanie, jak również poprawa skuteczności i efektywności naszego Systemu Zarządzania,
  • dbałości o zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy i podejmowanie wszystkich możliwych działań w celu zapobiegania związanym z pracom urazom i dolegliwościom zdrowotnym, wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym,
  • zapewnienia pracownikom konsultacji i współudziału w zakresie działań na rzecz BHP,
  • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakości oraz BHP.

W imieniu całej załogi firmy
Prezes Zarządu
Damian Pamuła

01.02.2023r.

Certyfikaty