Oferta

Świadczymy usługi w zakresie górnictwa węgla kamiennego oraz innych niż węgla kamiennego.

Usługi górnicze dla kopalń węgla kamiennego:

 • Drążenie wyrobisk górniczych przy pomocy kombajnów chodnikowych i środków strzałowych
 • Przebudowy wyrobisk górniczych
 • Wykonywanie skrzyżowań wyrobisk górniczych wg indywidualnych technologii
 • Zabudowy i demontaże przenośników taśmowych i zgrzebłowych
 • Zabudowy i demontaże rurociągów
 • Wszelkie inne roboty pomocnicze związane z ruchem zakładu górniczego

Usługi dla kopalń soli:

 • Zabezpieczanie zabytkowych komór podziemnych
 • Odtwarzanie i rekonstrukcja zabytkowych wyrobisk chodnikowych
 • Wymiana i odtwarzanie zabytkowej infrastruktury podziemnej

Usługi górnicze dla kopalń rud:

 • Drążenie wyrobisk górniczych z użyciem środków strzałowych przy użyciu własnego sprzętu (wozy wiertniczo-kotwiące, ładowarki kołowe, itp.)
 • Przebudowy wyrobisk górniczych i skrzyżowań

Roboty szybowe:

 • Remonty zbrojenia szybowego
 • Remonty obudowy szybowej
 • Remonty urządzeń przyszybowych
 • Zabudowa i likwidacja rurociągów w szybach
 • Likwidacja szybów

Dodatkowo:

 • Świadczymy usługi wynajmu siły roboczej: kadry inżynieryjno-technicznej, dozoru, oraz pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń potwierdzone kursami i wieloletnim doświadczeniem.
 • Serwis maszyn i urządzeń górniczych.
 • Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane metodami górniczymi.
 • Dla wykonywanych robót opracowujemy projekty techniczno-technologiczne.