Strona główna

O firmie

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno w zakresie górnictwa węgla kamiennego oraz górnictwa kopalin innych niż węgiel kamienny jak również w branżach budowlanej i drogowej (tunele, przejścia podziemne).

Posiadamy własne samojezdne maszyny górnicze, urządzenia odstawcze oraz inny niezbędny sprzęt do wykonywania usług w kopalniach węgla kamiennego oraz górnictwa kopalin innych niż węgiel kamienny. Maszyny i urządzenia naszej firmy serwisowane są przez własne brygady remontowe.

Zarządzamy też zasobami ludzkimi, świadcząc usługi wynajmu siły roboczej: kadry inżynieryjno-technicznej, dozoru, oraz pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń potwierdzone kursami i wieloletnim doświadczeniem.


Posiadamy własny dział BHP i szkolenia który w ramach działalności firmy organizuje szkolenia i kursy dla pracowników własnych oraz firm zewnętrznych.

W celu zapewnienia mobilności posiadamy własne środki transportu do przewozu załogi, zapewniając dowóz pracowników do dalej położonych oddziałów.

Posiadamy wdrożone certyfikaty: ISO 9001:2015 zarządzania jakością oraz PN-N-18001:2004 zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Firma posiada własną siedzibę z zapleczem parkingowym, magazynowym i warsztatowym w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 73.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta:

  • Usługi górnicze dla kopalń węgla kamiennego
  • Usługi górnicze dla kopalń rud
  • Usługi dla kopalń soli
  • Roboty szybowe
  • Usługi na powierzchni zakładów górniczych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – wynajem siły roboczej
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych oraz kursów
  • Serwis maszyn i urządzeń górniczych

Copyright 2009 by - Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o

Ena Creation - tworzenie stron www